Manekin Luka

    Facility/equipment: Equipment

    Equipments Details

    Description

    Manekin luka ini terdapat beberapa jenis luka. Manekin ini biasa untuk menunjukkan jenis-jenis luka dan untuk perawatan luka.